Workshop burn-out en
het natuurlijke oude weten

Burn-out en het natuurlijke Oude Weten
Inspiratie en professionele voeding die verder gaat. 

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Einstein 

Wanneer? 22, 23 en 24 september 2024 tussen 9.30 en 17 uur

Zich verdwaald en ontredderd voelen en uitgeput zijn, een diep falen en met lege handen komen te staan, een gevoel van betekenisloosheid en van eenzaamheid en afscheiding. Dit soort gevoelens vormen vaak een onderliggende laag bij Burn-out. Niet makkelijk en tegelijkertijd zit in deze onderlaag een grote transformatieve kracht verscholen.  Hoe herrijst je client als een Phoenix uit de as van de burn-out. Burn-out krijgt meer zeggingskracht als er breder en dieper gekeken kan worden, voorbij het (quick) fixen, maar ook verder dan de psychologisch, emotionele overlevingsoorzaken.  Als je, zoals bij burn-outthematiek het geval is, in de overlevingsstand staat, dan is er wellicht in eerste instantie weinig ruimte voor zingevingsvragen. Deze vragen kunnen ondergesneeuwd raken als de nadruk in de gesprekken ligt op de grote emotionaliteit, het leren ontspannen, de lichamelijke klachten, het herstel daarvan en succesvolle re-integratie terug de maatschappij in.  Onze ervaring is dat deze existentiële dimensie echter impliciet meekomt de therapie- of coachruimte in Cliënten zoeken, al dan niet uitgesproken, naar een passender bestaansrecht bij deze soms existentiële leegte. Een andere bodem om op te staan of een diepere grond om in te wortelen. Ze worden er zachter van, speelser, geïnspireerd en avontuurlijker. Vragen die klinken zijn overpeinzingen als Wie ben ik? Doe ik ertoe als ik niet meer lever wat men van mij verwacht?  Wat ik van mezelf verwacht? Wat is dan het perspectief? Waar wil ik voor leven? Wanneer heb ik betekenis? Wat drijft mij? Wat zijn mijn ziele kwaliteiten? Wat zijn mijn bronnen? Wat is mijn bestemming?   Deze meer existentiële laag geeft belangrijke lange termijn helingsrichtingen.

Voor wie is deze driedaagse bedoeld?
Deze driedaagse is bedoeld voor hen die werken met burn-out cliënten en naast de praktische, lichamelijke en emotionele/psychologische laag, een existentiële verdieping zoeken in het behandelcontact. De groep zal bestaan uit mensen die ervaring hebben met bewustzijnsontwikkeling en die in staat zijn het eigen ontwikkelproces te dragen. Hoe breng je jouw cliënten van de doorgeschoten buitenlichamelijke, snelle doe- of denkmodus naar de meer vertraagde, aardse ontspan- en stiltemodus zodat ze weer in contact komen met eigen natuurlijke en helende bronnen?

We nodigen je uit om door de bril van fundamentele verankering te komen kijken. We zoeken openingen in de eigen basis, het afgestemd zijn op het aardse, het verbonden kunnen zijn met dat wat groter is, met een groter geheel. We maken hierbij gebruik van de kennis van natuurlijke krachten en voorouderlijke tradities en wetmatigheden uit het Oude Weten. Deze op eenheid gerichte inheemse wijsheden bieden een beproefd en praktisch kader voor verbonden kunnen blijven met de eigen natuurlijke en onuitputtelijke bronnen en met een innerlijk kompas. 

Heling is voor een inheemse een spirituele reis. Voordat heling mogelijk is, moet eerst een transformatie worden ondergaan op het gebied van levensstijl, emotie en geest. Bovendien moeten ze dingen veranderen mbt hun fysieke lichaam.
Psychiater en Lakota afstammeling Lewis Mehl-Madrona
geciteerd in De mythe van normaal van Gabor Maté

Een vraag voor jou als begeleider hierbij zal zijn: wat is die basale en pure worteling in jezelf en wat kan je daarvan overdragen aan je uitgeputte cliënten?

Drie dagen waarbij de eigen ervaring voor jezelf als zorgprofessional met zingevingsvraagstukken bij uitputting voorop staat. De ervaringen zijn direct door te vertalen naar de eigen praktijk en cliënten.

Geef je hier op!

Hoe?
De 3 dagen bestaan uit teachings en onderlinge uitwisseling gecombineerd met veel ervaringsleren. Denk hierbij aan: herkennen van onderliggende zingevingsvragen, de innerlijke en uiterlijke levenslijn erkennen, werken met de krachten van het medicijnwiel, afstemming op het lichaam met behulp van felt sense, contact maken met en vanuit de eigen innerlijke ruimte, afstemmen op innerlijke alignment, herhalende vragen, verbinding met een ruimer veld en de natuurlijke elementen daarin, ontdekken welke subpersonen in het lichaam wonen, etc.

We maken gebruik van oefeningen uit het Natuurlijke Oude Weten en moderne wetenschappelijke kennis die door afstemming op de praktijk hun diepte en scherpte krijgen bij burn-outvraagstukken.

Praktische informatie
De driedaagse vindt plaats op zondag 22, maandag 23 en dinsdag 24 september 2024 tussen 9.30 en 17 uur in een ruime lichte zaal op een prachtig, natuurlijk landgoed in Vught (Oost-Brabant). Op het landgoed zijn mooie wandelroutes te maken tijdens de pauzes van het programma.

Kosten bedragen € 989,- per persoon. Dit bedrag is inclusief biologische lunch (zoveel mogelijk van het landgoed) op dinsdag en woensdag en koffie, thee en lekkers. Het bedrag is exclusief 21% btw. De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.

Bij aanmelding volgt een kort telefonisch voorgesprek.
Geef je op via anita@roelandscoaching.nl of maria@mariadaniels.nl, ook voor specifieke vragen of meer informatie.

Wie zijn de facilitators?

Maria

Maria Daniels

“Ondertussen ben ik ouder dan 70 jaar geworden. Een elder. Een van de belangrijke rode draden in mijn leven zijn kwaliteit en bezieling. Ik ben nog niet klaar. Niet in mijn eigen ontwikkeling en ook niet voor anderen. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan hen die daarom vragen. Ik wil betekenis geven in de tijd van nu. Met medeneming van een schat aan kennis en ervaring. Opdat wij ons vanuit kwaliteit, bezieling en veerkracht kunnen verhouden met de grote en complexe veranderingen die deze tijd vraagt. For the generations to come.” www.mariadaniels.nl

Anita zin

Anita Roelands

Anita is burn-outpsycholoog, wijsheidszoeker en schrijfster van burn-out-, transformatie- en communicatieboeken. Door haar vroege interesse in stress vanuit de organisatiepsychologie, weet zij al ruim 35 jaar als geen ander uitgeputte managers en professionals te helpen de ratrace naar zelfzorg om te buigen. Nooit-meer-burn-out is daarbij haar missie. Als volhardende aandachtgever houdt zij daarom niet op voordat de ander blijvend werkplezier, gezondheid en een authentieke koers heeft. Anita is daarnaast ook opgeleid tot critical alignment yoga docent en Voice Dialogue Master. www.roelandscoaching.nl en www.nooitmeerburn-out.nl

Over de Leergang Praktische Spiritualiteit​

Met de leergang Praktische Spiritualiteit maken we met elkaar de verbinding tussen psychologische kennis en de spirituele kennis en vermogens van de deelnemers.

Misschien actueler dan ooit, als we zien en horen wat er nu speelt in de werksituatie van mensen. Post-corona noemen we het, maar het lijkt fundamenteler dan dat. Opnieuw ‘onboarden’, werken aan teamontwikkeling zijn de wegen die we kennen en die nu weer bewandeld worden. Maar ook sociale veiligheid die als begrip staat voor van allerlei wat niet goed gaat in de werksetting.

Maar zijn de arbeidsverhoudingen nog wel dezelfde zoals we die kenden of zoeken mensen naar een andere verhouding met hun werk, eentje die we nog niet kennen en die zich nog moet uitvinden? Wat is ieders eigen plek en ken je die ten diepste? En wat daarvan past in een organisatie? En hoe is daarmee om te gaan?

‘Ken u zelve’ is een oude uitspraak uit de Griekse tijd, maar dus nog steeds actueel. Het vraagt durf en moed om zonder voorbehoud naar je eigen levenspad en dagelijkse handelen te kijken. Wat zijn je talenten, ben je eigenaar van je talenten of drijven de talenten jou ? We zijn niet volmaakt en altijd in ontwikkeling. Hoe ziet die ontwikkeling eruit ? Wanneer leef je vanuit je driften, wanneer vanuit een dieper weten? Het hoogste weten noemt de filosoof Spinoza het intuïtieve weten. Dit eigenaarschap over je eigen vermogens en sturing daarop vraagt om een regelmatige reflectie, een terugblik en een al doende leren van je drijfweren, je talenten, je verlangens en je dromen.

De wisselwerking met de ander, soms het liefdevolle gesprek met de ander, geeft als spiegel geeft vaak een verdiept inzicht in jezelf en je motieven. Het soort gesprek dat in onze westerse cultuur vaak ongewoon geworden is, maar die we in onze leergang vaak zullen beoefenen. Je kunnen uitspreken, woorden kunnen geven aan jezelf en de reacties van de ander, als spiegel en verdieping van je zelfkennis.

We gebruiken vaak de natuur om jezelf te ontmoeten en je te verbinden met de natuur. De natuur leren zien en ervaren als een levend organisme, waar wij deelgenoot van mogen zijn, dus niet als eigenaar of gebruiker van de natuur. We putten daarbij uit de kennis en oefeningen van de sjamanen uit Noord Amerikaanse Indianen traditie.

Samen het vermogen ontwikkelen waarin geven en nemen samenvalt in de betrokkenheid op de ander en het andere. Je deelgenoot voelen van een veel groter gebeuren. Een gebeuren van de kosmos, waarvan wij maar een fractie van weten, maar waar we ons totaal mee verbonden kunnen voelen, ons kleine ‘ik’ overstijgend.

De leergang zal een impuls aan deze zoektocht geven, samen met de andere deelnemers die zich hierin ook openstellen voor deze zoektocht. Als spiegel voor elkaar, met de ervaringen in de natuur en inleidingen vanuit de mythes, filosofie en ervaringen. En die worden verwoord als menselijke verlangen naar betekenis en zingeving.

Dick Ratering en Liesbeth Halbertsma

Leergang Praktische Spiritualiteit​

Dit artikel is geschreven na afloop van de eerste leergang en na het houden van interviews met een aantal deelnemers.
Spiritualiteit met beide benen op de grond

Praktische Spiritualiteit heeft mij geholpen het leven in alle facetten op een volwassen manier aan te gaan. Ik kan elke dag met waarde doordrenkte stappen zetten die verder reiken dan mijn ego
Aldus een van de deelnemers aan de leergang na afloop. Begin dit jaar rondde een groep een traject van ruim een jaar af en was er een nieuwe groep al volop bezig. De leergang praktische spiritualiteit trekt mensen die verdieping willen in hun persoonlijke ontwikkeling, die de bron in zichzelf en buiten zichzelf willen ontdekken en ervaren om van daaruit hun essentiële kwaliteiten en hun waarde in te zetten in het belang van de wereld om hen heen.

“Ik heb ervaren dat ik een onuitputtelijke bron van creativiteit en levenskracht ben, zeker als ik ben aangesloten op de krachten om me heen”
Mensen die meedoen aan dit traject hebben een diep verlangen contact te maken met de krachten van de natuur en de natuur als spiegel en raadgever te leren kennen. Naast de wijsheid uit meerdere spirituele stromingen is het oude weten een belangrijke rode draad. In het oude weten gaat het o.a. over het diepe besef dat je onderdeel bent van het grote geheel; dat alles met elkaar verbonden is; dat je natuur bént en onderhevig bent aan natuurwetten en het ritme van de seizoenen; dat alles bewustzijn draagt en uitdrukking is van Spirit.

Spiritualiteit is voor mij contact kunnen maken met het bijzondere in mij en buiten mij en dat als bron kunnen raadplegen”
Dat contact kun je bijvoorbeeld maken door stilte, ademhalingsoefeningen, door rituelen en je openstellen voor wat er in de natuur op je af komt. Tijdens de gezamenlijke reis worden verschillende mogelijkheden verkend, zodat ieder kan ervaren en ontdekken wat het beste bij haar of hem past. Wat opvalt is dat mensen meer zijn gaan bidden. Voor hen betekent dat een diepe intentie uitspreken waar ze meer gehoor aan willen geven en je daarbij openstellen voor de wijsheid van elders. Het vraagt dat je naast dat wat je ratio je ingeeft luistert naar wat je innerlijk weten aanreikt en waar je ziel (dat diepe weten in jou) je toe oproept.

“Ik heb meer de diepte ervaren voorbij de woorden. Ik noem het mijn innerlijke stem, of mijn intuïtie. Daarbij worden de inzichten me soms zomaar aangereikt. Dat noem ik genade.
Het “Oude Weten” komt steeds meer in de belangstelling. Op NPO2 bijvoorbeeld wordt een serie uitgezonden over dat Oude Weten: “Onderste boven van de Amerika’s”. Daarin worden mensen van inheemse volkeren, de oorspronkelijke bewoners van landen als Mexico, Guatamala, Peru opgezocht die oude wijsheid door willen geven aan onze generatie. Ondanks alle oorlogen en uitroeiingen van de oorspronkelijke bevolking is die kennis niet verloren gegaan en wordt ze nog steeds gepraktiseerd. Steeds weer komen de bezieling van de natuur en de kracht van moeder aarde naar voren als bron en als dragende kracht. Die bron kan voelbaar worden door o.a. rituelen waar ook tijdens de leergang aandacht aan besteed wordt.

Ik durf steeds meer hulp te vragen bij lastige dingen en leer erop vertrouwen dat er een richting duidelijk wordt. Dat geeft me verlichting en steun
Door de lengte van de leergang en de schitterende plek midden in de natuur waar die gegeven wordt worden ervaringen verdiept en geïnternaliseerd. Dieper leren voelen en kijken voorbij de woorden en de ratio geven vertrouwen dat er een rijke bron is waaruit geput kan worden. Door dat meerdere keren te doorleven leren mensen trouw te blijven aan wat je van binnen al weet. Dat betekent minder verspilling van energie door o.a. (machts)spelletjes. De waarachtigheid neemt toe en men gaat staan voor wat je te zeggen en te doen hebt.

Ik durf steeds meer mijn eigen koers te varen en mijn plek in te nemen”
Die eigen koers wordt gaandeweg het proces steeds duidelijker door niet te veel aandacht te besteden aan verbetertrajecten van wat er niét goed gaat in je leven. De deelnemers hebben voorafgaand aan de leergang al veel persoonlijk werk gedaan. Waar het accent vooral ligt is om díe kwaliteiten te ontdekken die essentieel zijn en bij iemands uniciteit horen. Je kunt ze ook zielskwaliteiten noemen, talenten die van nature bij iemand horen. De vraag is dan meer: “Welke rijkdom zit in mij en wat wil er door mij uitgedrukt worden?” Daarnaast gaat het om gewaarzijn van je eigen energieveld en dat het bereik daarvan groter is dan de grenzen van je lichaam. Dat is ervaarbaar door een ademhalingsmeditatie die ieder voor zichzelf kan doen waardoor men met een grotere openheid present kan zijn.

Als ik me via mijn ademhaling bewust ben van mijn energie én me verbind met de energie van de bronnen om me heen, wordt de aandacht voor het imperfecte bij mezelf vanzelf kleiner. Ik tap als het ware uit een ander vaatje.”
Vertaling naar werk gaat bijna moeiteloos. Als je steeds meer weet waar jij voor staat en steeds beter voelt welke waarde je wilt toevoegen kun je bijna niet anders dan daar gehoor aan geven. Soms kiezen mensen voor een andere plek in de organisatie waar hun kwaliteiten, kennis en kunde beter tot hun recht komen en er minder energie verloren gaat. Dat betekent ook afscheid nemen van wat niet meer past, omdat je ergens anders meer van betekenis kunt zijn. De verbindingskracht van mensen neemt toe, omdat naast het hoofd ook het hart een maatstaf en graadmeter is bij het handelen. Werken vanuit je essentiële kwaliteiten en je eigen natuur volgen geeft meer voldoening en kost minder energie. Én het is aanstekelijk!

Ietje Lindermann

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.