Relatietherapie en groepstraining

Relatietherapie

Hoe doe je dat? Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen?
Hoe (her)vindt je jezelf in de relatie? De relatie als spiegel?

Jullie relatie heeft aandacht nodig. Omdat er belangrijke issues spelen of  preventief.

Jullie willen meer dan analyseren maar ook ervaren wat  de dynamiek is die tussen jullie en in ieder van jullie speelt.

Jullie verlangen naar verheldering en verdieping en om tot oplossingen te komen voor moeilijkheden.

Jullie verlangen naar meer sprankeling en verwondering.

Naar een meer natuurlijk en vloeiend samen zijn en samen werken.

Groepstraining

Deze bestaat uit ongeveer 3 tot 7 mensen met een gedeelde focus en interesse.  Bijvoorbeeld omdat ze  een samenwerking willen gaan beginnen. Of omdat ze een bepaald thema samen willen uitdiepen. zoals de werking van de innerlijke patriarch in vrouwen, of energetica, of bindingspatronen. Het kan ook een onderzoek in polariteiten zijn zoals  personal – inpersonal, of actie – zijn, of denken – gevoel.

Supervisie

Hierin focussen we op ingebrachte casuïstiek. Of “on the spot” en ik ga mee naar een werksituatie.

We reflecteren op het persoonlijk functioneren alsook op de inhoud, de dynamiek en de context van de werksituatie.

Wat ik aan jullie vraag

  • Ik wil graag dat we samen op reis zijn.
  • Daarbij zijn commitment, contact en afstemming essentieel.
  • Het is belangrijk dat je jouw proces in zelfsturing draagt. Dat betekent dat je het me laat weten als je iets nodig hebt. Dat je naast wat ik breng, komt met vragen. Mocht je dit allemaal niet helemaal helder hebben dan kunnen we samen gaan onderzoeken wat er speelt.
  • In het geval van relatie therapie vraag ik dat jullie beide bereid zijn om naar je eigen aandeel te kijken en daar wat mee te doen. Voor zover dat in je vermogen ligt.
  • Verder wil ik dat je mij betaalt of aangeeft wat binnen jouw mogelijkheden past zodat we naar mogelijkheden kunnen kijken.
  • Tot slot vraag ik dat je een review schrijft of mij linkt aan jouw website.

Formats

Trajecten
Daniels-086

Dit is een reeks van bijeenkomsten in Het Coachhuis op de Nieuwe Herengracht 47 in Amsterdam. In sommige gevallen kan de locatie in overleg afwijken.

Retreats
Daniels-106

Een Retreat is een intensieve, aaneengesloten en gefocuste tijd die je helemaal aan jezelf en jouw proces kan besteden.

Een retreat kan individueel, in een relatie of in een klein groepje

Quests
Daniels-010

Een Quest is geënt op een zieleroep en is meer spiritueel van aard.

We brengen veel tijd door in de natuur, ook in de nacht en werken met rituelen en parallelle werkelijkheden.
Mengvormen / Online
Daniels-340

Een mengvorm van Retreats en Quests kan ook individueel, met je partner of in een groepje.

De individuele training en begeleiding kan ook via internet. Een traject kan op afstand of door life en online sessies af te wisselen.

Contact

Maria Daniëls | Mentorschap en Training
Nachtwachtlaan 449
1056 ER Amsterdam
Nederland

 

Maria Daniëls | Mentorschap en Training
Pajo de la Mosqueta 2
18817 Benamaurel
Granada, Spanje

 

+31 6 502 801 43
maria@mariadaniels.nl

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.