Molino del Salar

De woon en werkplek Molino del Salar ligt in het gouden licht van de campo op ongeveer 3 kilometer afstand van het dorpje Benamaurel. 

Het bestaat uit een groot huis, een mansion,  waarin drie appartementen zijn gerealiseerd met ieder een eigen keuken, badkamer, sanitair, houtkachels en een of meerdere slaapkamers. 

Het huis is groot, stamt uit 1800, is oud en doorleefd en combineert modern comfort met prachtige authentieke details.

Achter de grote voorbouw liggen ruimtes die met de hand zijn uitgehouwen uit de heuvel: deels grotwoningen dus, met hoge gewelfde plafonds en een ondergrondse watergang die uitkomt bij de molen. Deze grotwoningen hebben een door de aarde gegeven heilzaam binnenklimaat met koelte in de zomer en warmte in de winter.

Naast het hoofdgebouw zijn er vele uitgehouwen ruimtes die vroeger als stallen of werkplaatsen werden gebruikt. Er is een ruïne van een kerkje en er is een oude watermolen waar Maria en Ide in zijn gaan wonen. 

De plek is een oase die omvat wordt door het landschap rondom. Je voelt je er opgenomen en gedragen door de Natuur en de Stilte. 

Naar het oosten liggen uitgestrekte naaldboombossen en heidevelden.  Naar het zuiden kijk je uit op het dorpje Benamaurel in de verte. In het zuiden en westen ligt de vruchtbare vallei met een oorspronkelijk, niet verkaveld boeren landschap. Het lijkt op een coulissen landschap met geërodeerde rotswanden. De rivier de Guardal stroomt er doorheen, samen met een ingenieus stelsel van watergangen, die nog door de Moren en de Romeinen aangelegd zijn. In het noorden zie je een uitgestrekt woestijnachtig landschap met in de verte de hoge bergen van Carzola. 

Wij ervaren de Altiplano van Granada, door Unesco erkent en opgenomen als een natuur en cultureel erfgoed, als een bijzondere krachtplek. Ook het terrein van Molino del Salar heeft een grote draagkracht en een helende werking. Het geheel heeft meer dan 40 jaar leeg gestaan, open naar de elementen. Maria en Ide zijn het geheel stap voor stap aan het restaureren en aan het opbouwen tot een oorspronkelijk en harmonisch geheel. Voor zichzelf, voor de plek en voor mensen die naar binnen willen keren en die behoefte hebben aan een al dan niet begeleide Retreat of aan een Quest. 

Welkom!

Contact

Maria Daniëls | Mentorschap en Training
Nachtwachtlaan 449
1056 ER Amsterdam
Nederland

 

Maria Daniëls | Mentorschap en Training
Pajo de la Mosqueta 2
18817 Benamaurel
Granada, Spanje

 

+31 6 502 801 43
maria@mariadaniels.nl

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.