Over Maria Daniels

Ondertussen ben ik bijna 70 jaar geworden. Een elder.

Een van de belangrijke rode draden in mijn leven zijn kwaliteit en bezieling.

Ik ben nog niet klaar. Niet in mijn eigen ontwikkeling en ook niet voor anderen. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan hen die daarom vragen.

Ik wil betekenis geven in de tijd van nu. Met medeneming van een schat aan kennis en ervaring.

 Opdat wij ons vanuit kwaliteit, bezieling en veerkracht kunnen verhouden met de grote en complexe veranderingen die deze tijd vraagt.

For the generations to come.

IMG_9131

Maria Daniëls is een meester als leraar.  Ze geeft aan alles wat ze doet  een diepte  en rijpheid,  die niet alleen uit haar studies voortkomt,  maar ook  vanuit een wijde variëteit  aan  levenservaringen.  Ze heeft  een vol, en volledig  onderzocht, leven geleid.  Maria  heeft  meer dan 20 jaar met ons  en met Voice Dialogue gewerkt als senior  staflid  in onze trainingen. Haar leraarschap en haar begeleiding zijn beide excellent.”

Hal: ‘You have this special gift with vulnerability’.

– Hal & Sidra Stone, ontwikkelaars van de Voice Dialogue methode

Wat neem ik mee?

IMG_20220821_090802

Een groot deel van de ervaringen en inzichten die ik in mijn leven opgedaan en getoetst heb, zijn teruggebracht naar essenties en voorbij de vorm.

In mijn werk breng ik diepgang en een helende transformatieve kracht met me mee. Ik richt me niet alleen op dat wat niet goed gaat, maar ook op de (vaak) onderliggende kwaliteiten en ingesloten geraakte levenskracht. In kwetsbaarheid en kracht. Daardoor ontstaat er heling, hoop, inspiratie en draagkracht.  

Kernwoorden zijn: Energetisch bewustzijn, herijking en voeden van de ratio, vrij maken van gevoel, ontsluiten van het onbewuste, vrijmaken van creativiteit en van een innerlijk Weten,  het vergroten van draagkracht en heling, verwerking en reflectie, innerlijke vrijheid en veerkracht, het hervinden van bronnen en spiritualiteit. Dit alles gericht  op een praktische toepasbaarheid in werk en leven.

U heeft talent voor ‘totale omzetting’, om het mensen mogelijk te maken — en het vertrouwen te geven — dat men zich inderdaad kan veranderen, door iets, dat van binnen naar buiten wil komen, te laten ontstaan.”

Elia

Beknopte levensloop van Maria

Maria heeft ongeveer 40 jaar ervaring als begeleider, therapeut, trainer en opleider

Een aantal werkervaringen:

  • Is een van de grondleggers van Voice Dialogue in Nederland
  • Heeft vanaf het eerste uur (midden jaren 80) de inhoudelijke programma´s van het ITP mede ontwikkeld en uitgevoerd
  • Meer dan een decennium lang trainer in de Leergang Innerlijke Leiderschap vanuit Visie
  • Is opleider en heeft vele professionals getraind in Voice Dialogue en de Psychology of Selves en in het proces van Visie-ontwikkeling
  • Heeft gewerkt voor organisatieontwikkeling in profit en non-profit organisaties.
  • Is opgeleid als therapeut en opbouwwerker
  • Is getraind in meerdere Oude tradities. Met name sinds de jaren 70 is zij geïnspireerd door tradities van Noord Amerikaanse Indianen zoals de Lakota.

Contact

Maria Daniëls | Mentorschap en Training
Nachtwachtlaan 449
1056 ER Amsterdam
Nederland

 

Maria Daniëls | Mentorschap en Training
Pajo de la Mosqueta 2
18817 Benamaurel
Granada, Spanje

 

+31 6 502 801 43
maria@mariadaniels.nl

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.