Training Towards Spirituality

Met Maria Daniels op de verstilde en magische Altiplano van Granada in Andalusia

Towards Spirituality is een retraite-training waarin moderne psychologie; zoals Voice Dialogue , de Psychology of Selves en Biografisch Werk,  wordt gecombineerd met de bedding die het Oude Weten van onze voorouders ons brengt.

 

De psychologische en energetische verdieping zal hand in hand gaan met ervaringen in de natuur, in relatie met Spirit en Krachten die in en om ons heen present zijn. Towards Spirituality: de titel duidt op een intrinsieke beweging die in ons leeft en die  gevoed wordt door het Innerlijk Weten als motor en kompas.

Een Innerlijk Weten dat soms helder gehoord en gevoeld wordt. Vaak ook is het contact er mee vluchtig en zwak. Dan blijven deze diepere lagen in ons bewustzijn onbereikbaar en zijn ze sluimerend of op de achtergrond aanwezig. Je hoort echter het gefluister en de roep naar betekenis en bezieling.

Je voelt een verlangen naar jouw verbinding met en naar een worteling in een Groter Geheel. Je zoekt naar manieren om jouw relatie met je eigen en natuurlijke kracht en Innerlijk Weten te verdiepen, Je gunt jezelf een magische reis waarin je glimpsen opvangt van het Mysterie  en leert om de wijsheid en de spiegel van de natuur te her-kennen en te eren.

Towards Spirituality gaat over een verkenning en verdieping in de context van bezieling. Biografisch onderzoek, Voice Dialogue en de Psychology of Selves,  in combinatie met de ervaring van vitaal gebleven overleveringen van de Ouden. Dit samen met de beleving van de schoonheid, de spiegel en de wijsheid van de Natuur. Zij zijn bronnen die van een blijvende betekenis kunnen zijn voor jouw levensweg en daardoor ook voor de levensweg van anderen. Naar een verdiepte relatie met de eigen, heldere en natuurlijke kracht.

We zullen in de groep werken en individueel. We gaan samen en alleen op verschillende plekken buiten zijn. We zullen ons verbinden met de elementen en met  natuurlijke ritmes. De beleving van de nacht, de volle maan en de zon op- en ondergangen zullen deel zijn van het programma. Julie verblijven op ons privé terrein.  Ergens op het oude landgoed worden jullie ondergebracht met voldoende comfort en privacy en ruimtes om samen te zijn. Er komt een speciale kok voor de catering die bewezen heeft meer dan lekker en veelzijdig te kunnen koken. Het geheel ligt in een prachtig gebied voor het maken van wandelingen en ontdekkingstochten.

Programma

Towards Sprituality is bedoeld voor iedereen die er zich persoonlijk en/of professioneel door aangesproken voelt.

Het inhoudelijk programma wordt,  naast een planning,  op maat gemaakt. Dat wil zeggen dat we naast ons aanbod,  zullen afstemmen op thema’s die spelen en op de bewegingen die er zijn. Opdat alles kan uitgroeien tot een boeiend, gelaagd en organisch geheel.

Elementen waaruit het programma kan worden opgebouwd zijn onder meer:

 • Regelmatig terugkerende ruimte voor uitwisseling en voor sessies.
 • Elementen uit Oude Tradities zoals het je verbinden met Spirit, met de Aarde en met de Krachten van de 4 kardinale richtingen. Een Medicin
 • Walk. Een aangepaste Vision Quest. Een drum journey.
 • Voice Dialogue en de Psychology of Selves
 • Het medicijnwiel als een te ervaren transformatie model
 • Biografisch werk
 • Verschillende (natuur) meditaties en manieren van focussen
 • Spiegelen als manier van facilitatie techniek.
 • Manieren om de natuur als bron van wijsheid en bedding verder te leren kennen.
 • Verbinden met en verkennen van elementen
 • Verdiept luisteren naar stilte   
 • Trainen van Gewaar Zijn
 • Star en moon gazing
 • Ruimte voor werken met creativiteit en met dromen
 • Maken van een overgangsritueel
 • Last but not least: het geheel zal worden gelardeerd met diverse inleidingen om opgedane ervaringen te onderbouwen en in een kader te plaatsen.

Kosten

 • € 1.250 Privé tarief
 • € 1.750 Zakelijk tarief

Voor mensen met een laag inkomen is een regeling mogelijk.

Verblijfkosten: € 490 full board

Contact

Maria Daniëls | Mentorschap en Training
Nachtwachtlaan 449
1056 ER Amsterdam
Nederland

 

Maria Daniëls | Mentorschap en Training
Pajo de la Mosqueta 2
18817 Benamaurel
Granada, Spanje

 

+31 6 502 801 43
maria@mariadaniels.nl

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.