Hoe gaat het in zijn werk?

We maken per mail of telefoon een eerste afspraak om kennis te maken, om een vorm van intake te doen en om jouw vraag te verhelderen . Wanneer ons contact goed voelt zullen we een plan gaan maken. Meestal gaan we in deze eerste sessie ook al meteen aan de slag.

Er zijn verschillende formats mogelijk:

Een reeks van sessies
De ervaring wijst uit dat er gemiddeld 5 sessies nodig zijn om een proces goed te kunnen doen. Naar gelang wat er speelt kan dit echter ook korter of langer duren. Ieder sessie duurt ongeveer twee uur. We focussen op diep werk tijdens de sessies. En ook op de tussentijdse intergratie van dat process in het dagelijkse leven.
Voor deze sessies spreken we meestal af in Amsterdam in het Coachhuis op de Van Eeghenlaan 27. In overleg is een andere locatie is ook mogelijk

Een Retreat

Wanneer je intensief wilt werken aan je proces en je daar helemaal op wilt focussen gedurende een langere tijd, dan is het een goed idee om een retreat te gaan doen. Je kunt dan even uit je dagelijkse routine stappen en de tijd nemen voor jezelf of voor het samen zijn met je partner zonder zo veel afgeleid en geclaimd te worden door de buitenwereld. Voorafgaand aan de retreat maken we een opzet dat is afgestemd op de behoeftes en wensen die splelen en de mogelijkheden die er zijn.

Gedurende de retreat zullen we een aantal ochtend en/of middag sessies gaan doen. Het is belangrijk om voldoende rust in te plannen om je zinnen te verzetten en om te verteren wat er tijdens de sessies gebeurd is. Gemiddeld duurt een retreat 2 tot 5 dagen. In afstemming spreken we na een periode weer af om te zien wat de retreat al dat niet gebracht heeft in het dagelijkse leven en of er eventueel vervolgstappen nodig zijn.

Locaties

Wanneer het qua sfeer en mogelijkheden bij je past, dan kan je de retreat in Amsterdam komen doen. Je verzorgt zelf een passend verblijf en we komen bij elkaar in het Coachhuis op de van Eeghenlaan 27.

Wanneer je meer behoefte hebt aan diepe rust en stilte en aan Natuur, dan kan je naar Spanje komen naar mijn gebied op de magische Altiplano van Granada in Andalucia. 

Retreats and Quests

Dit zijn speciale programma’s die uitsluitend plaats vinden op het land van Maria, op de Altiplano van Granada in Spanje en in de omgeving daar van. Het verblijf daar en de Natuur zijn een expliciet onderdeel van het programma en zijn de bedding voor het proces dat er plaats zal vinden. Lees meer

Kosten

De kosten voor de programma’s worden in overleg bepaald omdat deze steeds verschillend zijn wat inhoud en intensiteit betreft.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.