Soms heb je een gids nodig, Je hebt dan behoefte aan iemand die in contact met je is en naast je staat, die je spiegelt en die handreikingen geeft voor groei en ontwikkeling Je wilt meer helderheid krijgen en betekenis en verdieping geven aan wat er in jou en in je leven gebeurt. Zodat je het vertrouwen krijgt en de stabiliteit vindt om te veranderen en om te transformeren.

Het kan een grote stap zijn om (weer) uit te reiken naar hulp en ondersteuning. Misschien wordt je gedreven door frustratie, door angst of woede of ervaar je vanuit een diep innerlijk weten en verlangen dat er iets moet verschuiven.

Een verschuiving in jezelf, in je relaties, in je werk, in jouw gevoel van betekenis hebben of een plek hebben of vinden in deze wereld. Misschien gaat het ook wel om een verschuiving in de beleving van jouw spirituele waarheid, hoe die er ook uitziet en in jouw relatie met de Natuur en met Spirit. Vaak vindt de verandering plaats op al deze gebieden tegelijkertijd.

Maria ondersteunt persoonlijke ontwikkeling binnen Individuele Therapie en Training, binnen Relatie Therapie en Training en binnen Retraets and Quests. In Holland en in Andalusië Spanje. Ze werkt flexibel en op maat naargelang wat in jouw specifieke situatie wenselijk en nodig is. Voor hen die zoeken naar verdieping en die willen ervaren. Die in contact willen zijn met kwetsbaarheid en kracht en op zoek zijn naar een groter en energetisch bewustzijn.

Maria is een van de grondleggers van Voice Dialogue en de Psychology of Selves in Nederland. Ze is er sinds 1985 actief mee bezig en tot op de dag van vandaag is zij zowel voor haar eigen ontwikkeling als ook voor haar werk door deze methode en dit gedachtegoed geïnspireerd. Voice Dialogue en de Psychology of Selves zitten in haar bloed en zijn, naast anderen, een van de belangrijkste invalshoeken binnen haar werk.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Een aantal opeenvolgende sessies in Nederland,
  • Intensieve retrreats in Nederland (Amsterdam) of op Maria’s terrein in Andalucia, Spanje
  • Retreats and Quets op Maria’s terrein in Andalucia.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.