Hal en Sidra Stone

“Maria Daniëls is een meester als leraar. Ze geeft aan alles wat ze doet  een diepte  en rijpheid,  die niet alleen uit haar studies voortkomt, maar ook vanuit een wijde variëteit  aan  levenservaringen.  Ze heeft  een vol — en volledig  onderzocht — leven geleid.  Maria  heeft  meer dan 20 jaar met ons  en met Voice Dialogue gewerkt als senior staflid in onze trainingen. Haar leraarschap en haar begeleiding zijn beide excellent.”

Hal & Sidra Stone
De scheppers van Voice Dialogue en de auteurs van o.a. Embracing Our Selves
“You are an energy master and you have this special gift with vulnerability”
Hal Stone, in a conversation with Maria Daniëls

Elia

“U heeft  talent  voor ‘totale omzetting’, om het mensen mogelijk te maken — en het vertrouwen te geven — dat men zich  inderdaad kan  veranderen, door iets, dat van binnen naar buiten wil komen, te laten ontstaan.”
Elia

Ietje Lindermann

Maria is begeleider en coach die ziet wat voor jezelf (en in teams en organisaties) vaak nog onzichtbaar is. Door haar sensitiviteit en diepgaand kijken brengt zij kwaliteiten en energieën in het bewustzijn en laat ze ervaren wat de werking daarvan is in het dagelijks leven. Maria is aards en spiritueel tegelijkertijd. Aards door dicht bij de werkelijkheid van alledag te blijven en concreet en helder te duiden en spiritueel omdat ze de menselijke thema’s kan verbinden met universele thema’s en de authentieke kracht die ieder in zich heeft.
Door haar eigen diepgang en ontwikkeling weet ze als geen ander hoe transformatieprocessen verlopen en wat er nodig is om daar ruimte voor te maken. Ze werkt vanuit een grote rust, waardoor er innerlijk veel in beweging kan komen. Haar manier van werken is liefdevol met acceptatie voor alles wat er is. Voor mij is ze dé coach die ik opzoek bij hardnekkige patronen en bij belangrijke overgangen in mijn leven.
Ietje Lindermannn, senior trainer/adviseur bij GITP

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.