Has co-developed and implemented the substantive programs of the ITP from the first hour (mid 1980s) at home and abroad. Is a trainer: Has educated and trained many professionals in Voice Dialogue and the Psychology of Sel

Training Towards Spirituality

With Maria Daniels on the tranquil and magical Altiplano of Granada in Andalusia
Towards Spirituality is a retreat training incorporating modern psychology; such as Voice Dialogue , the Psychology of Selves and Biographical Work, is combined with the bed of the Ancient Knowing of our ancestors.

The psychological and energetic deepening will go hand in hand with experiences in nature, in relation to Spirit and Forces that are present in and around us. Towards Spirituality: the title refers to an intrinsic movement that lives in us and that is nourished by the Inner Knowing as motor and compass.

An Inner Knowing that is sometimes clearly heard and felt. Often the contact with it is fleeting and weak. Then these deeper layers in our consciousness remain unreachable and lie dormant or in the background. However, you hear the whisper and the cry for meaning and inspiration.

You feel a longing for your connection with and for rooting in a Greater Whole. You look for ways to deepen your relationship with your own and natural power and Inner Knowing, You allow yourself a magical journey in which you catch glimpses of the Mystery and learn to recognize and honor the wisdom and the mirror of nature .

Towards Spirituality is about an exploration and deepening in the context of inspiration. Biographical research, Voice Dialogue and the Psychology of Selves, combined with the experience of the traditions of the ancients that remained vital. This together with the experience of the beauty, the mirror and the wisdom of Nature. They are sources that can have a lasting meaning for your life path and therefore also for the life path of others. Towards a deepened relationship with one’s own, clear and natural strength.

We will work in the group and individually. We are going to be outside together and alone in different places. We will connect with the elements and with natural rhythms. The experience of the night, the full moon and the sunrises and sunsets will be part of the program. Julie stay on our private property. Somewhere on the old estate you will be accommodated with sufficient comfort and privacy and spaces to be together. There will be a special cook for the catering who has proven to be able to cook more than tasty and versatile. The whole is located in a beautiful area for walking and exploring.

Program

Towards Sprituality is intended for anyone who feels personally and/or professionally addressed by it.

In addition to a schedule, the substantive program is tailor-made. This means that in addition to our offer, we will tune in to themes that are at play and to the movements that are there. So that everything can grow into a fascinating, layered and organic whole.

Elements from which the program can be built include:


Cost of training

€ 1,250 Private rate
€ 1,750 Business rate
A scheme is possible for people with a low income.

Accommodation costs: € 490 full board

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.