The Molino del Salar living and working place is located in the golden light of the campo, about 3 kilometers from the village of Benamaurel.

It consists of a large house, a mansion, in which three apartments have been realized, each with its own kitchen, bathroom, sanitary, wood stoves and one or more bedrooms.

The house is large, dates from 1800, is old and lived through and combines modern comfort with beautiful authentic details.

Behind the large front building are rooms hewn out of the hill by hand: partly cave dwellings, with high vaulted ceilings and an underground waterway that leads to the mill. These cave houses have a beneficial indoor climate given by the earth with coolness in the summer and warmth in the winter.

In addition to the main building, there are many carved rooms that were formerly used as stables or workshops. There is a ruin of a church and there is an old water mill where Maria and Ide have moved to live.

The place is an oasis that is encompassed by the surrounding landscape. You feel included and carried by Nature and the Silence.

To the east are extensive pine forests and moors. To the south you look out over the village of Benamaurel in the distance. To the south and west lies the fertile valley with an original, unparcelled farming landscape. It resembles a scenic landscape with eroded rock walls. The River Guardal flows through it, along with an ingenious system of waterways, built by the Moors and Romans. In the north you see a vast desert-like landscape with the high mountains of Carzola in the distance.

We experience the Altiplano of Granada, recognized by Unesco and included as a natural and cultural heritage, as a special place of strength. The site of Molino del Salar also has a great carrying capacity and a healing effect. The whole has stood empty for more than 40 years, open to the elements. Maria and Ide are restoring the whole step by step and building it up into an original and harmonious whole. For themselves, for the place and for people who want to turn inward and who need a guided or unguided Retreat or a Quest.

You can also recharge and enjoy a special holiday.

Or you can, against board and lodging, come and help for a few hours a day with everything that needs to be done: such as on the land, in the vegetable garden, in the other gardens or on the buildings.

Welcome!

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.