The goal of this course is to soak in, in all your uniqueness, the realization that everything is part of a greater whole and to experience what this Natural Knowing means to you in life and work.

The desire under this course

This course originated from a deep desire to give spirituality a full place in daily life. Not meditating for a while in between the acts, but being allowed to make real and attentive contact with sources in yourself and in others.

This created a strong need to learn from guides in the field. Elsewhere that have seen more of the world and can bring spiritual development to fruition. In order to spend a longer period of time together with like-minded people, for both the deepening and the application of spirituality. To become part of a movement towards consciousness development from a deeper knowledge that is already underway. To be able to be involved with the world and the people around us from a different consciousness. In order to be able to pass on everything learned again.

Leading questions

The practical spirituality course starts with the question: how do I really apply spirituality in my daily life? An answer to that question lies in a constant, meandering river of deepening and applying your spiritual practice, which goes hand in hand with psychological development.

Sometimes this quest revolves around learning new rituals, practicing techniques to tap deeper layers, or learning about other ways of dealing with meaning or awareness. At the same time, the emphasis is on the application, always coming back to daily reality, your work, your home, yourself. It takes discipline and courage to create space for that which needs space. Applying a spiritual practice requires choice and commitment.

Questions that may be important:

Practical

Modules and data

The course will consist of seven modules, a first start day and a closing day. The first day of the modules starts at 10:00 AM and the last day of the module ends at 5:00 PM. Between the blocks there is the possibility for personal sessions and supervision and supervision “on the spot”.

Topics covered in the course will receive attention:

Locations

Cost

The costs for participating in this course are € 5100 excl. 21% VAT (based on 2p-room) or € 5500 excl. 21% VAT (based on 1p-room). This includes:

The course only tries to cover costs. If the investment does not fit your financial situation and you still feel a strong desire to participate, please contact us.

Commitment & Registration

The group in this course will consist of people who have experience with consciousness development and who are able to carry their own process.

After registration there will be an intake interview with Maria to discuss learning wishes and suitability.

For questions or to register, you can email to: Maria Daniëls (maria@mariadaniels.nl) or Marien Baerveldt (marien@hostedbeings.com).

The Elders

The entire course will be supervised by Maria Daniëls, supplemented by a group elsewhere, who will travel along in the different modules:

Modern Psychology & Old Natural Knowing

Old metaphorical stories posted at this time & interpersonal dynamics

True Leadership & spirituality

True leadership & guidance in changing organizations

Magic and creativity

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.