Retreats & quests

Het hart van de transformatieve programma’s zijn Retreats en Quests. Dat zijn intensieve innerlijke reizen die van enkele tot 10 dagen kunnen duren. Je gids en begeleider is Maria Daniels. Soms zijn er gastbegeleiders/collega trainers voor specifieke programma’s. Ide Min maakt alles op zijn eigen en onnavolgbare wijze praktisch mogelijk.

In de aangeboden programma’s kan je twee hoofdlijnen onderscheiden: Een psychologische lijn en een spirituele lijn. Deze beide lijnen kunnen door elkaar heen lopen en je kan leren om ze te verbinden en op elkaar af te stemmen. Dit vermogen maakt je tot een heler en meer volgroeid en verankerd mens.

De psychologische lijn

Voor wie

Heb je een vraagstuk waar je mee zit? Speelt er een (levens)thema waar je verder mee wilt? Je wilt voorbij aan quick fit oplossingen en aan nieuw gewenst gedrag aanleren. Van buiten af aangereikte oplossingen voldoen niet meer. Je hebt behoefte aan een dieper begrip en een meer duurzame transformatie en heling. Je wilt dit kunnen toepassen in je leven van alle dag.

Wat

Maria biedt op de Altiplano van Granada en in Nederland. Retreats met programma’s en trajecten aan om hier mee aan de slag te gaan. Het belangrijkste gedachtengoed waar vanuit ze werkt, wordt gevormd door de Psychology of Selves ( Hal en Sidra Stone) en de bijbehorende methodiek die Voice Dialogue heet.

De vele andere psychologische methodieken en benaderingen die Maria zich in de loop van 30 jaar eigen gemaakt heeft, worden eveneens op een natuurlijke en organische manier ingezet. Het gaat niet meer om de methodieken, maar om de beweging die zich in jou, in jullie relatie of in het team aandient.

De programma’s worden in overleg en op maat gemaakt. Ze zijn gericht op transformatie: op ordening, verdieping, doorbraak, heling en verankering en zijn voor individuen, stellen, kleine groepen en teams.

De spirituele lijn

Voor wie

Je hebt al behoorlijk wat gedaan aan bewustzijn ontwikkeling. Psychologische inhouden zijn je vertrouwd geworden. Je hebt weet van je patronen en van jouw kwetsbaarheid en kracht. Je weet ook dat dit ontwikkelingsproces nooit af is en om onderhoud en verder ontwikkeling zal blijven vragen. En toch heb je het gevoel dat ook iets anders je roept; iets dat van een andere orde is, Een zachte fluistering van je ziel; een heimwee of diep weten dat aan je trekt en dat gehoord wil worden. Iets essentieels blijft missen en dat brengt een gevoel van ontworteling met zich mee.

Achtergrond
Het Oude Weten van de natuurvolken leeft nog steeds. Misschien wel meer dan sinds lange tijd het geval was. Maria is al meer dan 35 jaar geleden begonnen om zich in het Oude Weten en sjamanisme te verdiepen. Ook jij kan de diepgaande spirituele kennis en ervaringen van de voorouders leren kennen en op een passende wijze in je leven integreren. Het Oude Weten beslaat grootse terreinen van noembare en onnoembare inhouden. Belangrijke principes zijn dat alles bezield is en bewustzijn draagt.

Maria neemt je mee op reis door delen van deze werelden. Opdat je jezelf ingebed en gedragen weet in krachten die groter zijn dan jij, zodat je richting helderder wordt en je leven meer diepte en betekenis krijgt.

Einstein zei dat de oplossing van een probleem vaak op een ander niveau te vinden is dan op het niveau waarop het probleem zich voordoet. Emotioneel – psychologische vraagstukken vragen steeds vaker om een spirituele bedding.

Tijdens een Quest gaan we gezamenlijk een rituele tijd in. De natuur is onze grote gids, spiegel, leermeester en heler. Alterra de la Luz biedt de krachtige, verstilde en veilige plek die daarvoor nodig is. In de omgeving zijn bijzondere plekken zoals een natuurlijke warmwaterbron, de rivier en de woestijn, die in het rituele programma opgenomen kunnen worden.

Wat
We zullen de krachten aanroepen, we gaan werken met de richtingen, met spirit en met de aarde. We gaan drummen en drumjourney’s doen. We maken medicine walks en het is mogelijk om een korter of langer durende Vision Quest te gaan doen, waarbij je vastend en in je eentje op jouw plek in de natuur zal zijn. Iedere ervaring wordt, al dan niet op afstand , begeleid en naderhand gespiegeld, waardoor betekenis en integratie vergemakkelijkt worden.

Deze programma’s worden op maat gemaakt en zijn gericht op transformatie, heling en spirituele verbinding en worteling en zijn voor individuen, stellen, kleine groepen en teams.

♦ Neem contact met ons op voor de mogelijkheden maria@mariadaniels.nl of 00316 50280143.

© 2022 Maria Daniëls |
Pixel Creation