Werkvormen

Trajecten:
Dit is een reeks van bijeenkomsten in Het Coachhuis op de Nieuwe Herengracht 47 in Amsterdam. In sommige gevallen kan de locatie in overleg afwijken.

Een bijeenkomst duurt 2 uur. Een relatie bijeenkomst duurt 3 uur. 

Een reeks is minimaal 3 bijeenkomsten tot een meervoud daarvan, naargelang de behoefte. Ik ben ongeveer eens per 2 maanden in Amsterdam. We kunnen dan 1 of meerdere keren afspreken. Tussendoor kunnen we via internet updates inplannen.


Retreats:
Hiervoor kom je minimaal 3 dagen naar mijn bijzondere plek in de natuur op de magische Altiplano van Granada.in  Andalusia, in Spanje We plannen dagelijks een of twee bijeenkomsten op verschillende tijdstippen van de dag, naar gelang dat past in jouw proces want die is leidend.. Het is een intensieve, aaneengesloten en gefocuste tijd die je helemaal aan jezelf en jouw proces kan besteden.

Gevoed en gedragen door de krachtige en verstilde natuur en de archaïsche  omgeving.

Je kan een Individuele Retreat komen doen of een Relatie Retreat, of in een groepje van ongeveer 5 mensen zoals een team.

Een Relatie Retreat biedt veel mogelijkheden om samen te werken en dat af te wisselen met dingen individueel uit te werken. Al dan niet in de aanwezigheid van de partner.

Voor een team zal veel aandacht besteed worden aan een voortraject om tot een goede en werkzame afstemming te komen.


Quests:
Hiervoor kom je ook naar mijn plek in de natuur op de Altiplano van Granada in Andalusia Spanje. Een Quest is geënt op een zieleroep en is meer spiritueel van aard. De Altiplano is een omhooggestuwde zeebodem. Mede door erosie heeft zich een oer en magisch landschap gevormd. De bodem zit vol met seleniet dat ook wel geduid wordt als energiegeleider, net zoals kristal dat is.

We brengen veel tijd door in de natuur, ook in de nacht en werken met rituelen en parallelle werkelijkheden. Ik breng teachings en ervaringen in die ik heb gekregen van Noord-Afrikaanse leermeesters zoals Sun Bear,  Archi Fire Lame Dear, en Black Bear en mijn Nederlandse teachers Rob Top en Marja Burmania

Het is natuurlijk mogelijk om een mengvorm te componeren tussen de Retreats en Quests.

Je kan dit individueel komen doen, samen met je partner of in een groepje.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.