After a time too many painful and undermining patterns can enter your relationship and the need can be there to deepen or reestablish your connection. Possibly there are not so many big items or problems in your relationship, but you want to invest in your self and your partner and in the connection that lives between you. You want to nourish it by a natural and healthy deepening and an inspiring unfolding.

There can be problems though that bother you and sadden your relationship. Maybe you have ended up in roles and there are growing more and more expectations that imprison both of you. The “You should and shouldn’t”, or “You always and you never”, whether this is expressed aloud or not, are killing the joy and intimacy. Maybe traits of your partner that where charming in the beginning, are setting you up now or visa versa. Maybe traits of your partner that you did not like that much from the beginning, somehow take on unbearable proportions or visa versa. Maybe something big happened, or one of you did just that what was too traumatizing and you do not seem to be able to forget or forgive.

Maybe life is changing both or one of you in one way or the other and you and/or your partner are not able to catch up on that. You are missing a shared sense of wonder and happiness just because of being together. Feelings of shortage are becoming too big or the balance in the giving and taking is disrupted. Maybe you wonder if it is better to split up or not. You need clarifying in what is going on before jumping into conclusions. Or you want to do something about it. You want to heal and make the relationship work again.

You can come:

Together: You are coming the both of you and we will work with what is going on in your contact and interactions. Sometimes we can work with one of you in a session to deepen or heal or clarify a personal theme that plays an important role in the relationship. The other one will be witnessing this session.

Alone: You can come alone to investigate in what is happening for you in your relationship. To get more clarity and consciousness on what is happening in you. You can work on your themes. Or you can come to conclusions of what this all means for you and your life.

A combination: A good combination of coming together and alone can also be very helpful.

Formats: You can come for a series of separate sessions in Amsterdam. Or you choose for a retreat with the length from of 2 to 5 days either in Amsterdam or in Maria’s place in Nature in Andalucia Spain. A program with separate sessions and a retreat is also a very good format. You also can choose for a special combination of a retreat and a quest in Maria’s place in Andalucia Spain.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.