How does a program for therapy and training look like?

We make a first appointment to make acquaintance with each other. We will do a form of intake, clarify the themes that are important to you. If we feel good about our contact we will make a plan. Mostly we shift already into a session in this first meeting. You can reach me by e-mail (maria@mariadaniels.nl) or telephone. There are different options in formats

A program of separate sessions

If we decide to embark on a program of sessions, I usually recommend a series of five sessions. Each session lasts about two hours. Depending on what is going on we sometimes need less than five sessions and sometimes more. We focus on working in depth in the sessions and on the integration of the process in daily life situations in the time in between the sessions.

Most of the time these series of sessions take place in Amsterdam in The Coachhouse at Van Eeghenlaan 27. We can also decide for on another location.

A Retreat

If you want to work intensively on your process during several consecutive days, then a retreat is a good idea. You can leave the daily routine behind and take time for yourself or being together with your partner without the many distractions or claims from the outer world. Prior to the retreat, we determine a program that is tailored to needs, wishes and possibilities.

During the retreat, you will do a series of morning and/or afternoons sessions. We make sure that the program leaves you enough time for rest and digesting the process.

On average a retreat takes 2 to 5 days. After the retreat we will meet again to evaluate what has been happening with your process in daily life and if something else is needed.

Locations

You can come to the magical city Amsterdam for your retreat if you want to be in a more cultural environment. You book your place to stay and we will meet for sessions at Van Eeghenlaan 27 in the Coachhouse. Or you can come to Maria’s beautiful land in the middle of Nature and Silence and experience a stay in our special and comfortable cavehouse -appartements on the Altiplano of Granada in Andalucía, Spain.

Retreats and Quests

These are special programs that exclusively take place on Maria’s land, on the magical Altiplano of Granada in Andalucia Spain and the nearby environment. You’re staying there and the presence of Nature are explicit part and bedding of the program and the process that will take place.

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.