Sometimes you need a guide. You need someone who can make contact and stand beside you, who can mirror you and who can give a hand in opening possibilities for your growth and development. You need clarification and want to bring deepening in and meaning to what is going on in your life. So you can have the trust and stability for a shift or transformation to happen. It can be a big step to reach out (again) for help and guidance What drives and motivates you to reach out can be your repetitive experience of a nagging frustration, fear or anger. Or you know from a deeper inner level of knowledge and longing that something needs to shift.

Shifts in your self, in your relationships with other people, in your work or in your sence of meaning and belonging in this world. Shifts maybe that concern your spiritual reality, your relationship with Nature and with Spitit. Often the proces takes place at all these levels at the same time.

In order to embody more and more a path of your truth, in contact with strenght and vulnerability. That this may be a Walk in Beauty.

Maria offers Personal Developmenet through Individual Therapy and Training and Relationship Therapy and Training and through Retreats and Quests. In Holland and in Andalucia Spain. She always works tailor made in order to be flexibal to adjust to what is wanted or needed in your specific situation.

Maria is one of the founders of Voice Dialogue and the Psychology of Selves in the Netherlands since 1985. Untill this day Voice Dialogue and The Psychology of Selves are a big inspiration for her personally and in her work. It is under her skin and amongst others, they are one of the main appraoches that she uses in her work .

Possibilities

Possibilities are:

  • A program of separate sessions in Amsterdam
  • A retreat in Amsterdam or on Maria’s terrain in Andalucia Spain
  • Retreats and Quests on Maria’s terrain in Andalucia Spain

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.