By Hal & Sidra Stone

“Maria Daniels is a master teacher. She brings to everything she does a depth and maturity that come not only from her studies, but from a wide variety of life experiences as well. She has led a full — and fully examined— life. Maria has been working with us and with Voice Dialogue for over 25 years and has served as senior staff in our trainings. Her teaching and facilitation are both excellent.”

Hal & Sidra Stone

Originators of Voice Dialogue and The Psychology of Selves and amongst more, the authors of “Embracing Our Selves”.

By Ietje Lindermann

Maria is a companion/facilitator/counselor and coach who sees what is often still invisible, either for a person, a team or organization. Her sensitivity and profound insight bring qualities and energies into the consciousness and let you experience their functioning and effect in daily life. Maria is down to earth and spiritual at the same time. Down to earth by staying close to everyday reality and spiritual because she can connect individual themes with universal themes and one’s authentic strength.

Because of her own profound insight and personal development/growth she strongly knows the way transformation processes develop as well as what is required to enable this. She works from a tranquil base, which gives room to inner movement. She works lovingly, accepting all that is. For me she is THE coach that I go to for persistent patterns and important changes/transitions in my life.

Ietje Lindermann, senior trainer/advisor at GITP

By Hal Stone
‘You are an energy master and you have this special gift with vulnerability’

Hal Stone, in conversation with Maria Daniels

By Elia

“You have a talent for ‘total conversion’, to enable people and to give them faith — that one indeed can change oneself, by letting something emerge, that wants to come out from the inside.”

Elia

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die is ontwikkeld door  Hal en Sidra Stone.

Het is ontstaan in hun relatie en in de loop van de tijd en hand in hand met een voortschrijdend inzicht, werd er een theoretisch kader voor ontwikkeld en heeft het vele toepassingen gekregen.

Voice Dialogue is een buitengewoon verfijnde, grondige en specifieke methode die er van uit gaat dat een mens bestaat uit delen, ook wel subpersonen genoemd. Ze werkt met de ervaring van en met het gewaarzijn over deze subpersoonlijkheden.

Deze subpersoonlijkheden (en/of constellaties daarvan) zijn energielichamen waaruit onze psyche opgebouwd is. Ieder met een eigen wil, met eigen wensen, een eigen geschiedenis en een eigen ervarings- of gevoelswereld. Het is een natuurlijke methode die aansluit bij en verdieping brengt in dat wat er is. Alles is er al, alle psychische vermogens zijn al in ons aanwezig. Door aanleg en socialisatieprocessen zijn sommigen van deze vermogens groot gegroeid en daardoor vormen zij een groot deel van wie we (denken te ) zijn. Andere vermogens worden weggeduwd of zijn niet ontwikkeld.

De kern van dit energetische proces wordt gevormd door ons veld van kwetsbaarheid, hoe we dit beschermen en wat voor een relatie we daar mee opgebouwd hebben.

Er kan een strijd bestaan tussen verschillende subpersonen omdat ze nu eenmaal fundamenteel verschillend van aard zijn. Gevolg is dat we in een ondermijnende innerlijke strijd verkeren. Voice Dialogue wil deze verschillen niet opheffen of veranderen, maar wel het vermogen vergroten om deze verschillen te kunnen dragen en te kunnen integreren in het leven.

Vaak kennen en leven we alleen een oppervlakkige laag van een subpersoonlijkheid , omdat deze steeds als het naar voren komt, door een tegenpool afgezwakt of overgenomen wordt.. De rol of bijdrage van een deelpersoonlijkheid blijft hierdoor beperkt en daardoor missen we de volle rijkdom die het in zich draagt. We kunnen ook botsen met bepaalde subpersonen die we tegen komen bij andere mensen. We worden uit het veld geslagen en weten er niet echt raad mee of ze roepen een sterke afkeuring en veroordeling op.

Een grote kracht van Voice Dialogue is dat er niets buiten gesloten wordt. Er hoeft niets weg. Er wordt alleen toegevoegd en verdiept. Daardoor komt er meer innerlijke ruimte waardoor er een gezondere balans kan ontstaan en meer keuze mogelijkheden beschikbaar worden.

Voice Dialogue kan ingezet worden bij een specifieke vraag of problematiek. Deze vraag kan werk gerelateerd of van een meer persoonlijke aard zijn. Het kan bijzonder diep en helend werken maar ook meer aan de oppervlakte blijven. Voice Dialogue is ook krachtig om in te zetten als er een behoefte is aan bezinning of verdieping.

Omdat Voice Dialogue een ervaringsgerichte, energetische manier van werken is, heeft het veelal een diepgaand en blijvend effect. Voor sommige mensen is Voice Dialogue meer dan een krachtige methode om problemen mee op te lossen of om verdieping door te verkrijgen. Het wordt tot een levenswijze of ook wel een mystiek pad.